Innlandet e-sport

Innlandet E-sport er en interesseorganisasjon dedikert til å fremme organisert e-sport, gaming, LAN-party og lignende aktiviteter i Innlandet.

OM OSS

Innlandet E-sport er en interesseorganisasjon dedikert til å fremme organisert e-sport, gaming, LAN-party og lignende aktiviteter i Innlandet. Innlandet E-sport ble etablert av klubbene Moen SK, Glåmdal E-sport og Raufoss E-sport med støtte fra Innlandet Fylkeskommune.


Vårt primære mål er å legge til rette for aktiviteter og bistå organisasjoner i Innlandet med å etablere e-sport-tilbud og digitale møteplasser for sine medlemmer og nærmiljøer. Vi er forpliktet til å skape de beste forutsetningene for e-sport i Innlandet, og dette inkluderer følgende initiativer:


1. **Erfaringsdeling:** Vi samler, systematiserer og deler verdifullt erfaringsgrunnlag innen e-sport for å hjelpe organisasjoner og enkeltpersoner i Innlandet.


2. **Kontaktpunkt:** Vi fungerer som et naturlig kontaktpunkt for fylkeskommunen, kommuner, idrettslag, fritidsklubber, skoler og andre som søker råd, erfaringsutveksling og aktiviteter innenfor e-sport i Innlandet.


3. **Trygge miljøer:** Vi arbeider for å skape trygge miljøer der barn, unge og unge voksne med interesse for gaming og e-sport kan trives og utvikle seg.


4. **Lokal aktivitet:** Vi fremmer aktiviteter på lokalt nivå i Innlandet, inkludert LAN-party, seriespill og e-sport-cuper.


5. **Finansiell støtte:** Vi arbeider for at våre medlemsorganisasjoner skal ha tilstrekkelige midler til å organisere lokal e-sportaktivitet.


6. **Fellesaktiviteter:** Vi søker midler og ressurser for å arrangere fellesaktiviteter og arrangementer som fremmer e-sport i regionen.


7. **Trener- og lederopplæring:** Vi jobber aktivt for å etablere opplæring og kompetanseutvikling for trenere og ledere innenfor vår aktivitet.

Ved å implementere disse tiltakene, ønsker Innlandet E-sport å bygge en blomstrende e-sportkultur i Innlandet som er preget av samarbeid, kunnskapsdeling og en trygg og inkluderende atmosfære for alle som deltar. Sammen kan vi legge grunnlaget for en vellykket og bærekraftig tilbud i e-sport for regionen.

 
 
 
 
 
 

Vil din klubb bli medlem?

Ønsker du og bli medlem, eller lurer på noe rundt Innlandet E-sport? Ta helst kontakt med oss på dette skjema.


Vi jobber med fordeler som:

- treneropplæring

- fagdager

- dele spillere og trenere for å stille lag

- bedre rammebestingelsene for e-sport som aktivtet i Innlandet


Se medlemsbetingelsene her!


VÅR MISJON


Vårt primære mål er å legge til rette for aktiviteter og bistå organisasjoner i Innlandet med å etablere e-sport-tilbud og digitale møteplasser for sine medlemmer og nærmiljøer.


VÅR VISJON


Vi er forpliktet til å skape de beste forutsetningene for e-sport i Innlandet


Klubbene


Per i dag består Innlandet e-sport av;

Blue Elite Esports (Otta), Brumunddal eFotball, Elverum E-sport, Moen E-sport, Glåmdal E-sport, Kvam Idrettslag, Nettverket E-sportsenter, NTNUI-GJØVIK esport, Raufoss E-sport og Bilia Vind IL E-sport

Vil du støtte vårt arbeid eller bli sponsor?

unsplash